Къща, 58.00 кв.,                  Росица

Къща, 58.00 кв., Росица

5221 Rositsa, Bulgaria

Начална цена

6 320.00 лв.

Имот ID :

 RH-85491-property

Площ

58.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижим имот находящ се в с.Росица, общ.Ген.Тошево, обл.Добрич, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ -ДВОРНО МЯСТО с площ 1080 кв.м. представляващ част от имот с планоснимачен № 137, за който е отреден парцел IX в квартал 52 по плана на село Росица, съгласно улична регулация, утвърдена със Заповед № 5214/1950 год. ведно с построените в същото дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 58.17 кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ и СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА при граници на имота: улица, парцел VIII-139, парцел XII-138, ведно с всички подобрения и приращения в имота.

Обявяване на купувач:

28.09.2021 10:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language