Къща, 63.00 кв.,                  Сунгурларе

Къща, 63.00 кв., Сунгурларе

, гр. СУНГУРЛАРЕ, обл. БУРГАС,  ул. „СТРАНДЖА”  № 18

Начална цена

23 040.00 лв.

Имот ID :

 RH-75627-property

Площ

63.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ДВОРНО МЯСТО и СГРАДИ  в гр. СУНГУРЛАРЕ, обл. БУРГАС,  ул. „СТРАНДЖА”  № 18, а именно:
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, с административен адрес: гр.Сунгурларе, общ.Сунгурларе, обл.Бургас, ул. „Странджа” № 18 /осемнадесет/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-522 /римско едно, за планоснимачен петстотин двадесет и две/, в квартал 25 /двадесет и пет/ по плана на гр. Сунгурларе, целият с площ от 630 /шестстотин и тридесет/ кв. м., ведно с построените в него сгради: МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от полуподземен етаж от две стаи,  изба и салон, и жилищен етаж от три стаи и салон, всеки от етажите с обща площ от 63 /шестдесет и три/ кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ – паянтова конструкция, с площ от 32 /тридесет и два/ кв.м., СТОПАНСКА СГРАДА – паянтова конструкция, с площ от 36 /тридесет и шест/ кв.м. и НАВЕС – паянтова конструкция, с площ от 14 /четиринадесет/ кв.м., заедно с всички съществуващи и бъдещи подобрения и приращения в имота, при граници на поземления имот: от запад и север – улици, от изток – УПИ II-521 и от юг – УПИ XVII-523.
Имуществото се намира в гр. Сунгурларе, обл. Бургас.  Дворното място е оградено и застроено. В имота са изградени, масивна, двуетажна, жилищна сграда, навес, лятна кухня и стопанска постройка, изпълнени в свързано строителство.  Масивната жилищна сграда се състои от приземен и жилищен етажи. Изградена е от стени от тухлена зидария и скатен керемиден покрив. Външно сградата е измазана и боядисана, без поставена външна топлоизолация. На приземният етаж са разположени, антре, коридор, кухня, спалня и складово помещение. На жилищния етаж са разположени три стаи и салон. Врати – входна – метална и интериорни – дървени. Подовите настилки са от мозайка, теракот, балатум и дюшеме. Стени и тавани – измазани и боядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Дограма – стара, дървена, еднокатна.Тоалетната в имота е външна, на двора. Навесът е със стени от тухлена зидария и керемиден покрив, който е в лошо състояние. Лятната кухня и стопанската постройка също са със стени от тухлена зидария и керемиден покрив, който е в изключително лошо състояние – провиснал. Стопанската сграда е без врати и прозорци.

Обявяване на купувач:

26.05.2021 14:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language