Къща, 71.00 кв.,                  Буково

Къща, 71.00 кв., Буково

, с. Буково, общ. Мадан, обл. Смолян

Начална цена

28 700.80 лв.

Имот ID :

 RH-85786-property

Площ

71.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Двуетажна масивна жилищна сграда, състояща се от избен и два жилищни етажа, вски със застроена площ 71 кв.м., построена въз основа на отстъпено право на строеж в имот ІІІ – 62, кв. 4 с площ 840 кв.м., находящ се в с. Буково, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед РД-725/25.08.1985г., съгласно скица от 04.04.2006г. на ТСУ – Мадан и удостоверение 287/04.04.2006г. на Кмета на община Мадан, при граници на имота: изток – улица, запад – горски фонд, север – имот ІІ /втори/ в кв. 4 /четвърти/ и юг – имот ІV /четвърти – озеленяване в квартал 4 /четвърти/.

Обявяване на купувач:

13.08.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language