Къща, 72.00 кв.,                  Правец

Къща, 72.00 кв., Правец

, гр. Правец, ул. Ген. Гурко № 8

Начална цена

81 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-84182-property

Площ

72.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел XI-372 /единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер триста седемдесет и втори/, квартал 12 /дванадесети/ по регулационния план на гр. Правец, Софийска област, на ул. Генерал Гурко № 8 /осем/, с урегулирана площ от 760 /седемстотин и шестдесет/ квадратни метра, с неуредени регулационни сметки, ведно с построените в него ЕДНОЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 72 /седемдесет и два/ квадратни метра и ПАЯНТОВА СТОПАНСКА СГРАДА, със застроена площ от 39 /тридесет и девет/ квадратни метра, при съседи: поземлен имот – парцел XII-371, поземлен имот – парцел V, поземлен имот – парцел X и улица.

Обявяване на купувач:

28.06.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language