Къща, 73.00 кв.,                  Самоков

Къща, 73.00 кв., Самоков

, УЛ. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" № 20, ГР. САМОКОВ

Начална цена

41 400.00 лв.

Имот ID :

 RH-76278-property

Площ

73.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в гр. Самоков, ул. „Освобождение” № 20, със застроена площ от 73 кв.м., представляваща западен близнак с идентификатор № 65231.903.96.1 по кадастралната карта на града одобрена със заповед №РД-18-3/27.01.2005г. на ИД на АК, изменена по ИК-23-94-860/26.03.2007г., с трайно предназначение: еднофамилна жилищна сграда, състояща се на първи етаж – спална стая, всекидневна стая свързана с хол и санитарен възел, а на втори етаж – две стаи /спалня и всекидневна с кухня/, ведно с ½ идеална част от ПРАВОТО НА СТРОЕЖ върху общински ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, върху който сградата е построена, с идентификатор № 65231.903.96, с предназначение: урбанизирана територия, с площ по документ за собственост 343кв.м., при граници по скица: имоти с №№65231.903.318, 95, 326 и 97.

Обявяване на купувач:

13.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language