Къща, 75.00 кв.,                  Юруково

Къща, 75.00 кв., Юруково

, с. Юруково

Начална цена

50 400.00 лв.

Имот ID :

 RH-75760-property

Площ

75.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Предмет на публичната продан е ДВУЕТАЖНА масивна жилищна сграда построена в УПИ /парцел/ XVI /шестнадесети/, отреден за имот с пл. номер 161 /сто шестдесет и първи/ в кв. 17 /седемнадесети/, по плана на село Юруково, Община град Якоруда, при съседи на имота по скица: УПИ XV – 165,  УПИ XVII и улица.
Двуетажната масивна жилищна сграда е със застроена площ от 75 кв.м. и се състои от приземен етаж и два жилищни етажа. Конструкцията на сградата е стоманобетонова  с тухлени стени.   Строителството на сградата е извършено през 1980 г. Състоянието на обекта се характеризира със следното: В приземния етаж са  развити три стаи, склад и санитарен възел. На първи и втори жилищни етажи са обособени стълбищна клетка, кухня, три стаи, санитарен възел и две тераси.  Подовите настилки в къщата са теракот, дюшеме, ламиниран паркет, мозайка и мрамор по стълбище. Стените са на мазилка и дървена обшивка.  Санитарните възли са с фаянс и теракот.  Дограмата по прозорци е  дървена, само по една от терасите на първи и втори жилищни етажи е остъклена с  алуминиева дограма. Вътрешните врати също са дървени, част от тях – обшити с кожа.  Външните стени на сградата са с мазилка. Покривът е дървен, четирискатен с керемиди.
Имотът се намира в западната част на с.Юруково, непосредствено до детската гадина /училището/ на селото, с пряка видимост към основен път Разлог-Велинград.  Районът е с частично изградена инженерна инфраструктура, пътят не е асфалтиран. Приблизителни координати: 41.974223, 23.615813.
Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Обявяване на купувач:

17.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language