Къща, 860.00 кв.,                  Брестница

Къща, 860.00 кв., Брестница

5761 Brestnitsa, Bulgaria

Начална цена

39 600.00 лв.

Имот ID :

 RH-85920-property

Площ

860.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ находящ се в с. Брестница, общ. Ябланица, обл. Ловешка, застроен, с площ понастоящем както по нотариален акт за собственост, така и по Скица с № 7/08.02.2005 г. издадена от Кметство с. Брестница, от около 860 кв. м., заснет, представляващ и съответстващ по подробния застроителен и устройствен план на с. Брестница от 1967 г., на парцел XIX – 46 в кв. 1, при граници и съседи по посочената Скица: улица /главен път София – Варна/, имот на продавача, имот на насл. Цоло Лачев Ватков, имот на Лазар Цолов Лачев, и имот на насл. Лачо Цолов Ватков, ведно и с построената в този имот ЖИЛИЩНА СГРАДА и ДРУГА СГРАДА, както и с всички други извършени в същия имот подобрения, трайно прикрепени към земята и повишаващи стойността му.

Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 788/14

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Йоанна Димитрова, тел. 0879 395 266,
email: [email protected]</str ong>

Обявяване на купувач:

04.08.2021 14:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language