Къща, 96.00  кв., Якоруда

Къща, 96.00 кв., Якоруда

ul. "Ekzarh Yosif", 2790 Yakoruda, Bulgaria

Начална цена

93 626.40 лв.

Имот ID :

 RH-88202-property

Площ

96.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Предмет на публичната продан са: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII /дванадесети/, планоснимачен №366 /триста шестдесет и шест/, квартал 35 /тридесет и пети/ по плана на град Якоруда, с площ от 344 кв.м. /триста четиридесет и четири квадратни метра/, при съседи на имота – Митко Петров, Тошко Пундин, Братя Йоргакиеви, Кирил Фарфаров и улица, ведно с построената в  това място ДВУЕТАЖНА МАСИВНА КЪЩА със застроена площ от 96,00 кв.м. /деветдесет и шест квадратни метра/.
А). УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII, планоснимачен № 366, квартал 35  по плана на град Якоруда, с площ от 344 кв.м. Откъм улицата оценяваната жилищна сграда е на уличната регулационна линия, а откъм съседите ПИ е ограден с ограда от ромбовидна мрежа. Във вътрешността на двора има изградена едноетажна жилищна сграда.

Б). СГРАДА  – Характеристика на оценяваната двуетажна сграда с тавански етаж.
Сградата има обикновена външна архитектура, характерна за периода, в който е построена и оптимално вътрешно разпределение, акцентиращо върху функционалността на помещенията и икономично разходване на площите. Построена е по индивидуален проект през 1986 г. Фасадите са довършени с минерална мазилка върху цялостна външна топлоизолация  и цокъл с облицовка от камък.

Предназначение и етажност

Сградата се състои от сутеренен, два жилищни и един тавански етаж. като разпределението на всяко от нивата е еднакво с останалите. В сутерена са ситуирани коридор, 2 гаража, техническо помещение и склад. Всеки от жилищните етажи се състои от: входно антре, дневна, хол с кухненски бокс, две спални и санитарно помещение. Жилищните етажи се свързват със стоманобетонова стълба с настилка от гранитогрес. В подпокривното пространство е изграден тавански жилищен етаж със следното разпределение – дневна с кухня и тераса, 2 спални, сан.възел и 2 тераси,  като в част от помещенията има известно скосяване на таваните. На това ниво е изпълнена топлоизолация на тавана.

Година на построяване

1986 г.

Конструкция

Конструкцията на сградата е стоманобетонова с тухлени стени.   Покривът е скатен, дървен, покрит с керемиди.
Фасадите са довършени с минерална мазилка върху цялостна външна топлоизолация  и цокъл с облицовка от камък.

Оценяван обект – Жил.сграда

Довършителни работи

Монтирана е дървена или ПВЦ дограма по прозолци със стъклопакет, както и дървена дограма по врати.
Под:  ст.бетон и замазка в сутерена, гранитогрес, теракот и дюшеме в стаи по етажи и мозайка по тераси.
Стени – мазилка в сутерен, шпакловка с латекс по стаи, фаянс по сан.възли
Тавани – мазилка в сутерен, шпакловка с латекс

Инсталации

Водоснабдяване, канализация, осветителна ел. инсталация.

Състояние на обекта

Много добро  състояние към момента на огледа.

Развитие на микрорайона: развит.
Транспортна достъпност: добра.
Поддържане: добро.
Привлекателност: средна.
Тенденции на развитие на пазарните цени на имотите от оценявания вид: тенденциите са за задържане на цените.
Пазарно предлагане на собственост от оценявания вид: слабо.
Пазарно търсене на собственост от оценявания вид: слабо.
Инженерната инфраструктура на района: добра.
Водопровод и канализация ■ Да
Електрификация ■ Да
Газификация   ■ не
Улична мрежа с трайни пътни настилки   ■ Да
Имотътът се намира в централната част на  гр. Якоруда, обл. Благоевград, ул. „Екзарх Йосиф” №18, в район с построени предимно едно и двуетажни жилищни сгради. Пътищата около обекта са с трайна асфалтирана настилка.  Екологичната обстановка е нормална. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. Приблизителни координати: 42°01’10.3″N 23°40’15.2″E;42.019518, 23.670898.
ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН!
Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Обявяване на купувач:

13.08.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language