Къща, 96.47 кв.,                  Видин

Къща, 96.47 кв., Видин

, гр.Видин, ул.“Св. Ромил Видински“ № 53

Начална цена

40 240.00 лв.

Имот ID :

 RH-75549-property

Площ

96.47 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.342.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, в сграда № 1, в поземлен имот с идентификатор 10971.506.342 с предназначение жилище – апартамент със застроена площ 96,47 кв.м., представляващ втори етаж от Двуетажна масивна жилищна сграда, състоящ се от една стая с югоизточно изложение, една стая с югозападно изложение, състояща се от две помещения с портал по между им, една стая със северозападно изложение, баня с тоалетна с предверие и коридор, ведно с прилежащо подпокривно пространство и ¾ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата по схема: на същия етаж: няма; под обекта: 10971.506.342.1.1; над обекта: няма, с административен адрес: гр.Видин, ул.“Св. Ромил Видински“ № 53, ет.2, ап.2 и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.506.342.1.3 – представляващ сутеренен етаж от Двуетажна масивна жилищна сграда, състоящ се от една стая с югоизточно изложение, една стая със северно изложение, една стая с южно изложение, една стая с югозападно изложение и една стая със северозападно изложение и пространството под стълбището за сутеренния етаж и коридор, при съседни самостоятелни обекти в сградата по схема: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 10971.506.342.1.1, с административен адрес: гр.Видин, ул.“Св. Ромил Видински“ № 53, ет.0.

Обявяване на купувач:

21.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language