Къща, 97.00  кв., Баня

Къща, 97.00 кв., Баня

8239 Banya, Bulgaria

Начална цена

45 520.00 лв.

Имот ID :

 RH-88117-property

Площ

97.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

ЕДНОФАМИЛНА ЕДНОЕТАЖНА ВАКАНЦИОННА ЖИЛИЩНА СГРАДА ТИП 2 с № 33, за която е отреден идентификатор № 02703.27.23.8, със застроена площ 97.00 кв.м. /по кадастрална скица с площ 100 кв.м./, състояща се от дневна с кухня и трапезария, две спални, баня и тоалетна и открита тераса, при граници: вътрешна улица и вътрешно дворно пространство, съгласно разрешение за строеж № 1/10.01.2008г. и одобрен архитектурен проект, а съгласно схема на Агенцията по кадастъра – Служба по кадастъра- Бургас, представляващ: СГРАДА с идентификатор № 02703.27.23.8 /нула, две хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и седем, точка, двадесет и три, точка, осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистрти на с.Баня, общ.Несебър, обл.Бургас, одобрена със Заповед РД-18-22/07.07.2005г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 30.12.2011г., с адрес на сградата: с.Баня, п.к. 8222, Кашер 33, със застроена площ: 100 кв.м /сто квадратни метра/, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, която сграда попада в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02703.27.23 /нула, две хиляди седемстотин и три, точка, двадесет и седем, точка, двадесет и три/, при съседи на поземления имот: 02703.27.12, 02703.27.46, 02703.27.10, 02703.27.22

Обявяване на купувач:

17.08.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language