Къща, 96 кв.м., Труд

Къща, 96 кв.м., Труд

ул. Александър Димитров 7, п.к, 4199 Център, Труд, България

Начална цена

85 300.00 лв.

Имот ID :

 RH-51155-property

Площ

96 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

СГРАДА с идентификатор 73242.501.135.1, с.Труд, общ.Марица, обл.Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007 г./20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК; последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; адрес на сградата : с.Труд, п.к.4199, ул.”Александър Димитров” № 7; застроена площ: 96.00 кв.м.; брой надземни етажи: 2; брой подземни етажи: няма данни; брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни; предназначени: жилищна сграда – еднофамилна; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 73242.501.135; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 135, кв.103, парцел: ХVIII-135, при съседи: 73242.501.1909, 73242.50134, 73242.501.139, 73242.501.138, 73242.501.137, 73242.501.136, построена чрез отстъпено право на строеж върху държавна земя кв.107, парцел IX-общ.

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Людмила Тодорова Мурджанова
Срок: от 19.07.2020 до 19.08.2020
Обявяване на: 20.08.2020 12:00
Публикувана на: 30.06.2020 11:19

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота