Тристаен апартамент, 100 кв.м., РАЗЛОГ

Тристаен апартамент, 100 кв.м., РАЗЛОГ

Байова Борика, 2760 Банско, България

Начална цена

53 064.00 лв.

Имот ID :

 RH-51132-property

Площ

100 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

Предмет на публичната продан е самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61813.454.43.2.72 (шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, четиристотин петдесет и четири, точка, четиридесет и три, точка, две, точка, седемдесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006г./ 15.05.2006г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на самостоятелният обект: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. БАЙОВА БОРИКА – сграда В, ет. 2, ап.В72. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.454.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006г./15.05.2006г. на Изпълнителен директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-01-315/16.03.2007 г./16.03.2007г. на началника на СК-БЛАГОЕВГРАД, адрес на поземления имот: гр. Разлог, п.к. 2760, местност БАЙОВА БОРИКА /пром. предназначение с реш. №ОД-11/26.09.2006г./, площ: 10974 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, съседи: 61813.456.137, 61813.454.358, 61813.454.364, 61813.454.360, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 100,41 (сто цяло и четиридесет и едно) кв.м., и прилежащи части: …, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61813.454.43.2.71, 61813.454.43.2.54, под обекта: 61813.454.43.2.69, над обекта: 61813.454.43.2.75, предназначение: жилище, апартамент, стар идентификатор: няма.
МУРИТЕ Клуб Хотел се състои от 4 тематични сгради, носещи красиви имена на екзотични цветя – АЗАЛИЯ, ОРХИДЕЯ, КАМЕЛИЯ и ЖАСМИН. Апартхотелът се отличава със забележителна архитектура и възхитителен интериор. В основната сграда АЗАЛИЯ са разположени: рецепция, лоби бар с камина, детски кът, спа център с басейн, магазин, ресторант, нощен бар, зала за игри, конферентна зала. В сградите са разположени 130 стаи и апартаменти, всеки от тях модерно обзаведен. Клуб Хотел МУРИТЕ разполага с 3 басейна – вътрешен, външен и външен детски. За почитателите на спортните занимания, има фитнес, както и 2 игрища, съответно с размер 22/44м и мини игрище.
Характеристики на компплекса:
Предназначение и етажност МУРИТЕ Клуб Хотел се състои от 4 тематични сгради, носещи красиви имена на екзотични цветя – АЗАЛИЯ, ОРХИДЕЯ, КАМЕЛИЯ и ЖАСМИН. Апартхотелът се отличава със забележителна архитектура и възхитителен интериор.
Година на построяване 2009 г.
Конструкция
Сградите са изградени по традиционния монолитен способ с носещи стоманобетонна конструкция и ограждащи и преградни тухлени стени.
Покривът на сградите е стоманобетонов с топло и хидроизолация, покрити с керемиди.
Фасади – Фасадите са с топло и хидроизолация със силиконова мазилка, каменна зидария и дървена обшивка.
Подобрения Стълбище гранитогрес по стъпалата, гипскартон по стените и таваните, ПВЦ дограма – кафява.

СОС с идентификатор 61813.454.43.2.72, комплекс „Мурите /Орхидея/”, м. „Байова борика”, гр. Разлог – – сграда В, ет. 2, ап.В72, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площи от 100,41 кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястотое със следните характеристики:
Местоположение
Трети жилищен етаж.

Функцион. Разпределение
Апартаментът се състои дневна с тераса, спалня, санитарен възел, втора спалня със санитарен възел.
Довършителни работи, констатирани при оглед към 03/2018

Под – ламиниран паркет, мокет и гранитогрес
Стени – гипскартон и шпакловка с латекс
Тавани – гипскартон, латекс
Санитарни помещения – луксозен фаянс и теракот
Дограма – ПВЦ – цветна. Врати – ламинирани.
Инсталации Водоснабдяване, канализация, осветителна и силова ел. инсталация, ВиК инсталация, асансьор.
Мурите Клуб Хотел е любимо място за туризъм и отдих в региона от 2008 година.
Разположен в полите на Пирин непосредствено до Пирин Голф, в Разложката котловина, едно от най-живописните кътчета в България, приютило редица исторически, културни и природни забележителности,на 10 минути път от Банско, Клуб Хотел Мурите предлага безброй възможности за приятна семейна почивка, спортна ваканция или забавен уикенд с приятели през всички сезони.
ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН!
Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Георги Николов Цеклеов
Срок: от 29.06.2020 до 29.07.2020
Обявяване на: 30.07.2020 09:00
Публикувана на: 29.06.2020 08:31

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота