Тристаен апартамент, 103.48 кв.,                  Варна

Тристаен апартамент, 103.48 кв., Варна

ul. "Lyuben Karavelov" 11, вх.б, ет.1, 9002 Varna Center, Varna, Bulgaria

Начална цена

188 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-77203-property

Площ

103.48 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР № 10135.1508.54.2.26 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда петстотин и осем, точка, петдесет и четири, точка, две, точка, двадесет и шест) по кадастрална карта и кадастрални регистро на гр.Варна, одобрени със Заповед РД–18-98/10.11.2008г. на изпълнителният директор на АГКК, с административен адрес:гр.Варна, община и област Варна, , ул.“Любен Каравелов“№11, вх.Б, ет.1, ап.1, находящ се в сграда 2/две/, предназначение на сградата:Жилищна сграда, многофамилна, разположена в поземлен имот № 10135.1508.54 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда петстотин и осем, точка, петдесет и четири), със застроена площ от 103,48кв.м/сто и три цяло и четиридесет и осем/, състоящ се от :входно антре, дневна с ниша, килер, дрешник, три стаи, вестибюл, баня-таолет, , балкон-лоджа. Самостоятелният обект се намира на етаж :1/едно/,предназначение на самостоятелният обект:Жилище, апартамент. Брой нива на обекта-едно. при граници : на същият етаж№ 10135.1508.54.2.3, под обекта-няма, над обекта-№ 10135.1508.54.2.7, № 10135.1508.54.2.8, № 10135.1508.54.2.9, 10135.1508.54.2.10, ведно с прилежащото му избено помещение находящо се под апартемент 4/четири/ с декларирана площ от 18/осемнадесет/кв.м, при граници:изба №22, изба №21, избен коридор, ул.“Македония“ и „Нов Живот“, ведно с принадлежащото му таванско помещение с декларирана площ от 18/осемнадесет/квадратни метра, , при граници:таванско помещение№20, таванско помещение №10, , улица „Македония “ и ж.к.“Нов живот“, както и 5.5858 % /пет цяло, пет хиляди осемстотин десетохилядни процента/ от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Обявяване на купувач:

08.06.2021 11:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language