Тристаен апартамент, 111 кв.м., ДОБРИЧ

Тристаен апартамент, 111 кв.м., ДОБРИЧ

ул. „Бойчо Огнянов“ 77, ЕТ.2, 9303 ж.к. Балик, Добрич, България

Начална цена

51 300.00 лв.

Имот ID :

 RH-51128-property

Площ

111 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор №72624.619.64.1.2, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Добрич, обл.Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, с адрес ул.“Бойчо Огнянов“№77, етаж 2, попадащ в сграда с идентификатор №72624.619.64.1, с предназначение: жилище, апартамент, с площ от 111,24кв.м., ведно с прилежащото му избено помещение описано като „средна изба“, както и с 1/3 идеална част от таванско помещение с определен начин на ползване в северната част и 1/3 идеална част от общите части на сградата с идентификатор №72624.619.64.1 и от отстъпеното правото на строеж върху ПИ №72624.619.64, при съседи на обекта: на същия етаж: няма; под обекта: СО №72624.619.64.1.1; над обекта: СО №72624.619.64.1.3.

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Слави Русев Сербезов
Срок: от 14.08.2020 до 14.09.2020
Обявяване на: 15.09.2020 09:00
Публикувана на: 29.06.2020 11:10

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота