Тристаен апартамент, 113.59 кв.,                  Видин

Тристаен апартамент, 113.59 кв., Видин

, гр.Видин, бул.Панония №56, вх.Б, ет.3

Начална цена

52 800.00 лв.

Имот ID :

 RH-77863-property

Площ

113.59 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.504.386.1.11, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Видин, общ.Видин, обл.Видин, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10971.504.386, с административен адрес на самостоятелния обект: гр.Видин, бул.Панония №56, вх.Б, ет.3, представляващ жилище – тристаен тухлен апартамент, със застроена площ от 113.59 кв.м., състоящ се от две спални, дневна, столова, кухня, две сервизни помещения, коридор и два балкона, ведно с избено помещение №5 с полезна площ от 15,21 кв.м., 4,31% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата по схема: на същия етаж: 10971.504.386.1.12; под обекта: 10971.504.386.1.7; над обекта: 10971.504.386.1.15

Обявяване на купувач:

14.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language