Тристаен апартамент, 66.84 кв.,                  Варна

Тристаен апартамент, 66.84 кв., Варна

, ул. Доктор Иван Селименски,бл.1,вх.А

Начална цена

94 500.00 лв.

Имот ID :

 RH-85159-property

Площ

66.84 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

Недвижим имот, находящ се в жилищна сграда в гр. Варна, ул. Доктор Иван Селименски,бл.1,вх.А, а именно АПАРТАМЕНТ№5 (пет), на втори етаж, съставляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.3517.269.2.5 (десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и седемнадесет, точка, двеста шестдесет и девет, точка,две,точка,пет)по кадастралната карта със застроена площ от 66,84 (шестдесет и шест цяло и осемдесет и четири стотни) кв.м., състоящ се от: входно антре, три стаи, кухня, бокс,баня,тоалет и дрешник, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 2.4.2.6, под обекта-2.2, над обекта-2.8, при граници по документ за собственост: апартамент №6,апартамент №4, стълбище и зелени площи,заедно с прилежащо избено помещение №5 (пет), без посочена квадратура в документ за собственост, с площ от 6,00 (шест цяло) кв.м., съгласно удостоверение за данъчна оценка, при граници: изба от вх.Б, изба на апартамент №4, изба на апартамент №6 и жилища, както и 3,7342 % (три цяло седем хиляди триста четиридесет и две десетохилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху сграда №2 (две), разположена върху поземлен имот с идентификатор 10135.3517.269 (десет хиляди сто тридесет и пет,точка,три хиляди петстотин и седемнадесет,точка,двеста шестдесет и девет).

Обявяване на купувач:

09.07.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language