Тристаен апартамент, 72.69 кв.,                  Равда

Тристаен апартамент, 72.69 кв., Равда

, с. РАВДА,  общ. НЕСЕБЪР, местност „ЮРТЛУКА”, ул. „СИРЕНА” № 10, ет. 4, ап. 100

Начална цена

75 200.00 лв.

Имот ID :

 RH-84965-property

Площ

72.69 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в с. РАВДА,  общ. НЕСЕБЪР, местност „ЮРТЛУКА”, ул. „СИРЕНА” № 10, ет. 4, ап. 100, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61056.501.382.2.100 /шестдесет и една хиляди петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, триста осемдесет и две, точка, две, точка, сто/, находящ се в с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-58/16.04.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1340/20.07.2012 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: с.Равда, п.к.8221, общ.Несебър, обл.Бургас, местност ”Юртлука”, ет.4 /четири/, ап.100 /сто/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 61056.501.382 /шестдесет и една хиляди петдесет и шест, точка, петстотин и едно, точка, триста осемдесет и две/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 72.69 кв.м. /седемдесет и две цяло шестдесет и девет стотни квадратни метра/, прилежащи части: 13.87 кв.м. /тринадесет цяло осемдесет и седем стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата, като общата площ възлиза на 86.56 кв.м. /осемдесет и шест цяло петдесет и шест стотни квадратни метра/, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61056.501.382.2.101, 61056.501.382.2.99; под обекта: 61056.501.382.2.70; над обекта: 61056.501.382.2.108, който съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 10, том 2, дело № 3209, вх.рег.№ 6188/10.08.2015 г. на АВ-Несебър е идентичен с АПАРТАМЕНТ № 100 /сто/, състоящ се от дневна-кухня, две спални, баня с тоалетна, коридор и тераса, със застроена площ от 72.69 кв.м. /седемдесет и две цяло шестдесет и девет стотни квадратни метра/, ведно с 0.792% /нула цяло седем хиляди деветстотин двадесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 13.87 кв.м. /тринадесет цяло осемдесет и седем стотни квадратни метра/ и 0.792% /нула цяло седем хиляди деветстотин двадесет и две хилядни процента/ идеални части от правото на строеж, при граници: североизок – апартамент № 99 и външен зид, северозапад – външен зид, югозапад – външен зид и апартамент № 101, югоизток – апартамент № 101, коридор и апартамент № 99, отгоре – апартамент № 108, отдолу – апартамент № 70.
Обектът е част ваканционен комплекс, находящ се на първа линия до морския бряг в с. Равда. Комплексът е с външен басейн и стоманобетонен мост над него. Теренът около сградата в комплекса е на две нива с изпълнена вертикална планировка, включваща настилка от мозайка и щампован бетон, както и зелени площи с декоративни растения. Изградени са бесдеки с метална конструкция.  Обектът е построен в сграда от монолитна, стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградата е с поставена външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Сградата, съответно оценяваният обект са свързани с градските мрежи на инженерната инфраструктура – Електрозахранване, Водоснабдяване, Битова канализация, със стандартно положени в сградата и в оценяваните обекти вътрешни инсталации на ел. и ВиК мрежа. Покривът на сградата е с положена хидроизолация над него и с изградено водоотвеждане. Входът на сградата,  в който се намира оценяваният обект, е с монтирана асансьорна пътническа клетка. Общите части на сградата са луксозно изпълнени с подови настилки от гранитогрес и стени, облепени с тапети и частично облицовани с дървена декоративна ламперия.  Имотът се състои от днвна с кухненски бокс, две спални, санитарен възел баня с тоалетна тераса, прилежаща към дневната. Входна врата – метална. Интериорни врати – дървени, таблени. Дограма – ПВЦ, стъклопакет. Подови настилки – гранитогрес и ламинат. Стени и тавани – измазани, боядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Кухненският бокс е необорудван. Санитарният възел е облицован с фаянс и теракот, като под теракота е монтирано подово отопление, оборудван с тоалетно шкафче с вградена мивка със смесителна батерия, моноблок, бойлер и душбатерия, отделена със стъклена преграда. В дневната и спалнята се наблюдават сериозни следи от влага и течове. Терасата е обезопасена с метален парапет.

Обявяване на купувач:

15.07.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language