Тристаен апартамент, 75.67 кв.,                  Поморие

Тристаен апартамент, 75.67 кв., Поморие

8200, Bulgaria

Начална цена

73 760.00 лв.

Имот ID :

 RH-77332-property

Площ

75.67 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в гр. ПОМОРИЕ, местност „КРОТИРЯ”, апарт хотел „ГАЛЕРИЯ БИЙЧ”, ет. 1, ап. 17, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 57491.16.613.1.17 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, шестстотин и тринадесет, точка, едно, точка, седемнадесет/, находящ се в гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02-1181/27.07.2010 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.Поморие, п.к.8200, местност ”Кротиря”, ет.1 /първи/, ап.17 /седемнадесети/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 57491.16.613 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, шестнадесет, точка, шестстотин и тринадесет/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 75.67 кв.м. /седемдесет и пет цяло шестдесет и седем стотни квадратни метра/, прилежащи части: 29.19 кв.м. /двадесет и девет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 57491.16.613.1.1, 57491.16.613.1.16; под обекта: 57491.16.613.1.78; над обекта: 57491.16.613.1.34.
Имотът се намира в апарт-хотел Галерия Бийч, в м. Кротиря на гр. Поморие, в район с ненапълно изградена инфраструктура, в близост до морския бряг и плажната ивица. Към датата на оценката комплексът не е въведен в експлоатация. Обектът е изграден в сграда с монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Външно сградата е с положени топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Покривът на сградата е от стоманобетонна плоча, с изградено водоотвеждане. Сградата е свързана с градската ВиК мрежа, но не е свързана с електроразпределителната мрежа. Общите части на сградата са луксозно изпълнени. Сградата е с три асансьора. Монтирана е пожароизвестителна инсталация. Обектът се състои от дневна с кухненски бокс, спалня, санитарен възел и две тераси. Входна врата и интериорни врати – дървени, таблени. Дограма – ПВЦ, стъклопакет. Подови настилки – теракот и ламинат. Стени и тавани – измазани, шпакловани, боядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Кухненският бокс е оборудван с двуредни кухненски шкафчета от ПДЧ с термоплот с вградени мивка със смесителна батерия, абсорбатор, двойка керамични котлони и хладилник. Санитарният възел е облицовани с фаянс и теракот, с изграден окачен таван с вградено осветление и оборудван с моноблок, мивка със смесителна батерия, душбатерия, бойлер и аксесоари. В обекта са монтирани два климатика. Терасите са

Обявяване на купувач:

04.06.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language