Тристаен апартамент, 80.00 кв.,                  Благоевград

Тристаен апартамент, 80.00 кв., Благоевград

ul. "Katina I Nikola Haydukovi" 72, вх.Б, ет.7, 2700 Blagoevgrad Center, Blagoevgrad, Bulgaria

Начална цена

57 662.00 лв.

Имот ID :

 RH-85138-property

Площ

80.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.606.252.4.25, представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 80,00 кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 606, в поземлен имот: 04279.606.252, в сграда: 04279.606.252.4 по кадастралната карта на гр. Благоевград, Брой нива на обекта: 1, Прилежащи части: Мазе №3; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 04279.606.252.4.26, Под обекта: 04279.606.252.4.21, Над обекта: 04279.606.252.4.29
Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ №72, вх.Б, ет.7, ап.28
по стар идентификатор: ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Благоевград, квартал 82, състоящ се от: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, представляващ апартамент №28, етаж 7, блок ЕП 4, вх. Б, ВЕДНО с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №3, КАКТО и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.
Подробно на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.606.252.4.25: Самостоятелния обект се намира на седми етаж от осем етажна масивна жилищна сграда, едропанелна конструкция. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени на нивото на самостоятелния обект са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,2м. – шпакловка и блажна боя, а останала част и тавана – шпакловка и латекс. Парапет – метален, ажурен. Входна врата – алуминиева. В сграда има изграден и функциониращ асансьор. Сградата се намира в широк център на гр. Благоевград в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради – ниско и средно застрояване. Сградата се намира в непосредствена близост, югозападно от закрития плувен басейн.
Апартамента се състои от: дневна, две спални, кухня, баня, тоалетна, коридор, и две тераси, към кухнята от северозапад и към дневната от югоизток. Дневната и двете спални са с под – дъбов паркет, стени – шпакловка и тапети, таван – шпакловка и латекс. Кухнята е с под – теракота, стени – шпакловка и тапети – частично дефектирали, таван – шпакловка и латекс. Банята и тоалетна са с под – теракота, стени на Н=2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана – шпакловка и блажна боя, силно обрушена в банята. Коридора е с под – теракота, стени – частично шпакловка и тапети, частично шпакловка и латекс, таван – декоративна гипсова мазилка. Терасата към кухнята е включена в обема на кухнята и е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Терасата към дневната е с под – мозаечни плочи, стени – пръскана мазилка и латекс, таван – шпакловка и латекс, частично обрушена. Парапет – плътен, метален. В обекта има изградена Ел. инсталация. ВиК – демонтирана – до тапа. Дограма – ПВЦ. Входна врата – метална. Вътрешни врати – демонтирани и неналично. Апартамента е в задоволително общо състояние – за основен ремонт.
Начална цена 57 662лв./петдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и два лева/

Обявяване на купувач:

29.06.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language