Тристаен апартамент, 84.70 кв.,                  Варна

Тристаен апартамент, 84.70 кв., Варна

ж.к. Свети Иван Рилски 58А, 9009 Sveti Ivan Rilski, Varna, Bulgaria

Начална цена

111 000.00 лв.

Имот ID :

 RH-74131-property

Площ

84.70 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.3515.792.8.6 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и петнадесет, точка, седемстотин деветдесет и две, точка, осем, точка, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-98/10.11.2008. на ИД на АГКК с адрес на сградата – гр. Варна п.к.9000, кв.“Свети Иван Рилски“, блок 58 /петдесет и осем/, вход А /буква-а/, ет.2 /две/, апартамент 6 /шест/, който самостоятелен обект се намира в сграда 8, разположена в Поземлен имот с идентификатор 10135.3515.792, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, с площ по документ 84,70 /осемдесет и четири цяло седемдесет стотни/ кв.м., с прилежащи части:изба №9/девет/ с площ от 5,36 кв.м., таван №15 /петнадесет/ с площ от 7,88 кв.м., Ниво:1, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 10135.3515.792.8.5, под обекта: 10135.3515.792.8.3, над обекта: 10135.3515.792.8.9

Обявяване на купувач:

20.04.2021 15:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language