Тристаен апартамент, 96.00 кв.,                  Несебър

Тристаен апартамент, 96.00 кв., Несебър

, гр. Несебър, ул. Хан Крум , сграда Белведере

Начална цена

142 776.00 лв.

Имот ID :

 RH-77458-property

Площ

96.00 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 51500.502.286.5.57 (петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и две точка двеста осемдесет и шест точка пет точка петдесет и седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/ 18.08.2006Г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед : КД- 14-02-2051/ 18.12.2006Г. на Началника на СК-Бургас, находящ се в гр. Несебър, п.к. 8230, ул. „Хан Крум“, ет.1 (едно), АПАРТАМЕНТ № 215 (двеста и петнадесет), намиращ се в сграда № 5 (пет), разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.502.286 ( петдесет и една хиляди и петстотин точка петстотин и две точка двеста осемдесет и шест) с предназначение на самостоятелния обект : жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от 96.00 (деветдесет и шест) кв.м., ведно с 15.40 кв.м. (петнадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата, а общата разгъната площ на апартамента е 111.40 кв.м. (сто и единадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата, съгласно схема на АГКК: на същия етаж- 51500.502.286.5.56, под обекта- 51500.502.286.5.120 и 51500.502.286.5.119, над обекта- 51500.502.286.5.58, който самостоятелен обект в сграда съгласно документ за собственост, представлява: АПАРТАМЕНТ № 15 (петнадесет), на площ от 96.00 кв.м. (деветдесет и шест) ведно с 15.40 (петнадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра), идеални части от общите части на сградата, а общата разгъната площ на апартамента е 111.40 кв.м. ( сто и единадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра), при граници: от две страни- външен зид, апартамент № 14 (четиринадесет), стълбищна площадка и коридор, отдолу-сутеренен етаж и отгоре- апартамент № 1( едно) на втори жилищен етаж. Апартамента се намира в сграда „Белведере“, районът на имота е жилищен и курортен има отлична транспортна достъпност. Имота се състои от кухня-всекидневна с предверие, две спални – преходни от кухня всекидневна, баня- тоалетна. Двете спални имат излаз на обща тераса, баня-тоалетна е оборудвана със санитария. В имота има изградено локално отопление на ток, положени подови и стенни настилки, дограма – бяло PVC. Състоянието на имота е много добро.

Обявяване на купувач:

28.05.2021 09:00

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language