Тристаен апартамент, 96.73 кв.,                  Поморие

Тристаен апартамент, 96.73 кв., Поморие

, гр. ПОМОРИЕ, ул. „ПРОФ. СТОЯНОВ”, вх. В, ет. 6, ап. В61

Начална цена

103 248.00 лв.

Имот ID :

 RH-84880-property

Площ

96.73 кв. м.

Описание

Публична продан на недвижим имот – двустаен апартамент от частен съдебен изпълнител, а именно:

АПАРТАМЕНТ  в гр. ПОМОРИЕ, ул. „ПРОФ. СТОЯНОВ”, вх. В, ет. 6, ап. В61, а именно:
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 57491.501.22.1.99 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, двадесет и две, точка, едно, точка, деветдесет и девет/, находящ се в гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-02.1404/20.10.2009 г. на началника на СГКК-Бургас, с административен адрес на имота: гр.Поморие, п.к.8200, ул.”Проф. Стоянов”, вх.В /буква В/, ет.6 /шести/, ап.В61 /буква В, шестдесет и едно/. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 57491.501.22 /петдесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и едно, точка, петстотин и едно, точка, двадесет и две/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, площ по документ: 96.73 кв.м. /деветдесет и шест цяло и седемдесет и три стотни/, прилежащи части: 5.90 % / пет цяло и деветдесет стотни процента/  от общите части, равняващи се на 13.81 /тринадесет цяло осемдесет и една стотни / кв.м. идеални части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 57491.501.22.1.94, 57491.501.22.1.95, 57491.501.22.1.100; под обекта: 57491.501.22.1.80, 57491.501.22.1.81; над обекта: няма, който съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 101, том 1, дело № 1190, вх.рег.№ 1390/16.05.2008 г. на АВ-Поморие е идентичен със Самостоятелен обект в сграда, находящ се в гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас, в изградения в северозападната част на дворно място в груб строеж БЛОК “В”/бе/, със застроена площ 264.79 /двеста шестдесет и четири цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра/ и РЗП 1777.80 /хиляда седемстотин седемдесет и седеем цяло и осемдесет стотни/ кв.м., състоящ се от шест етажа: първи – търговски етаж, втори, трети, четвърти и пети – стандартни жилищни етажи и шести – мансарден етаж от шесетажна жилищна сграда, която се състои от три блока /секции/ – „А”, „В” и „С”, изградена в дворно място, цялото на площ от 1667.41 /хиляда шестотин шестдесет и седем цяло и четиридесет и една стотни/ кв.м.представляващо УПИ VIII-5362. 5363. 5364. 5358. 5359 /осми, отреден за имоти с планоснимачни номера пет хиляди триста шестдесет и две, пет хиляди триста шестдесет и три, пет хиляди триста шестдесет и четири, пет хиляди триста шестдесет и осем, пет хиляди триста шестдесет и девет, в кв.247 / двеста четиридесет и седми/ по сега действащия подробен устройствен план на гр.Поморие, при граници на дворното място: от две страни – улици, УПИ VII-5361. УПИ XI-5365 и УПИ III-5357, а именно: АПАРТАМЕНТ № В-6-1 /в-шест-едно/, находящ се на шести етаж, с площ от 96.73 /деветдесет и шест цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с кухненски бокс, спалня, склад, баня с тоалетна, антре и тераса, при граници: от двете страни външен зид, апартамент В-6-2, стълбищна клетка и коридор, отдолу – апартамент № В-5-1 и апартамент № В-5-2 на пети етаж, отгоре – покрив, ведно с 13.81 /тринадесет цяло и осемдесет и една стотни/ кв.м. в идеални части от общите части на сградата, ведно със съответните ид.ч. от правото на строеж върху терена, като общата разгърната площ на апартамента, ведно с общите части възлиза на 110.54 /сто и десет цяло и петдесет и четири стотни/.
Обекта се намира в гр. Поморие, в район с изградена инфраструктура, в близост до морския бряг, палжната ивица и Поморийско езеро.  Имотът е изграден в сграда с монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена зидария. Сградата е с положени външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Сградата е свързана с градските мрежи на инженерната инфраструктура – електрозахранване, водоснабдяване и канализация. Покривът на сградата е стандартно изпълнен с поставена хидро и топлоизолация, с изградено водоотвеждане. Сградата е с асансьор. Общите части на сградата са стандартно изпълнени. Имотът се състои от входно антре, дневна с кухненски бокс, спалня и санитарен възел – баня с тоалетна. Обектът е преустроен, като съществуващите първоначално килер и тераса са приобщени съответно към санитарния възел  и дневната, посредством събаряне на вътрешни преградни стени. Външна врата – метална, блиндирана, с облицовка от МДФ. Интериорни врати – дървени, таблени. Дограма – ПВЦ, стъклопакет, тип „френски прозорец“. Подови настилки – гранитогрес и ламинат. Стените са измазани с венецианска мазилка, частично облицовани с декоративни камъни. Таваните са измазани и боядисани, с вградено осветление. Ел. ключове, контакти и осветителни тела – поставени. Кухненският бокс е оборудван с двуредни кухненски шкафчета от ПДЧ с термоплот и вградени мивка със смесителна батерия, абсорбатор, готварска печка, керамичен ел. плот и съдомиялна машина. Допълнително е вграден и друг кухненски шкаф от ПДЧ с микровълнова печка и хладилник с фризер. В антрето са монтирани вградени гардероб и шкаф за обувки. В спалнята е вграден гаредроб с плъзгаща врата. Санитарният възел е облицован с фаянс и теракот и е оборудван с вграден моноблок, тоалетен шкаф с вградена мивка със смесителна батерия, хидромасажна вана, ел. лира за отопление, бойлер и аксесоари. В обекта са монтирани три климатика с вътрешни подови тела.

Обявяване на купувач:

23.07.2021 13:30

N.b. Таксите след приключване на публичната продан за издаване на постановление за възлагане, местен данък, вписване, и въвод във владение в имота, са за сметка на купувача. Същите могат да варират в зависимост дали продажбата е облагаема с данък добавена стойност. За точния им размер се свържете допълнително с компетентния консултант.

За повече информация и консултация относно търга използвайте контактната форма или:

E-mail: office @ publicsales.bg

Телефон: +359 883 367 711

Местоположение на имота

Language