Общи условия

I. Общи разпоредби и авторски права

PublicSales.bg е информационен портал, разработен и поддържан от компанията „ИН-Инвест Груп“ ООД /в процес на учредяване/.

Всички материали обработени и генерирани на страницата от екипа на компанията, са събрани чрез обработка на публично достъпни ресурси, предоставени по силата на закона, или в достъпни информационни системи, и не могат да се ползват свободно, доколкото представляват чужда собственост.

II. Ограничаване на отговорността

Компанията „ИН-Инвест Груп“ ООД /в процес на учредяване/ и информационният портал PublicSales.bg не провежда обявените търгове, и не представлява съответните частни, държавни и публични изпълнители, синдици, общински и държавни органи, министерства и агенции, отразени в страницата.

Всички обявления, обяви, данни за текущи търгове и продажби, публикувани в рамките на страницата, отразяват публичните обявления към момента на обявяването им от съответните частни, държавни и публични изпълнители, синдици, общински и държавни органи, министерства и агенции. Екипът на „ИН-Инвест Груп“ ООД /в процес на учредяване/ не носи отговорност за последващи промени, за които компанията не е била уведомена, или са настъпили в следствие на други обстоятелства, които не са известни на компанията.

Информацията, публикувана в рамките на страницата, е с информативен характер на представените обявления и информация за публични продажби и търгове, в рамките на информационните страници на съответните лица, провеждащи публични продажби и търгове. Екипът на „ИН-Инвест Груп“ ООД /в процес на учредяване/ не поема отговорност при допуснати технически грешки при въвеждането на информация в рамките на проекта, или за достоверността ѝ, и не носи отговорност за последици, възникнали в следствие на използването на представената информация, в т.ч. евентуални вреди или пропуснати ползи.

Екипът на „ИН-Инвест Груп“ ООД /в процес на учредяване/ не носи отговорност за законността, целостта и смисъла, както и актуалността на съдържанието на текстове, изображения, документи или друга информация, публикувани от всички частни, държавни и публични изпълнители, синдици, общински и държавни органи, министерства и агенции, отразени в страницата, както и от частни юридически и физически лица. Дружеството си запазва правото във всеки един момент да премахва публикувана информация, когато тя не отговаря на действителността, или бъде изрично поискано от съответните лица, провеждащи публични търгове и публични продажби.

III. Промени

Всяка промяна по настоящите общи условия ще бъде своевременно отразена и публикувана на настоящата интернет страница и се считат за приети от всички посетители на уеб сайта.

Настоящите общи условия влизат в сила в деня на тяхното публикуване.

01.08.2019 г.

Language